Dự án Nhà máy Nidec
Dự án Nhà máy Sy vina
Dự án nhà máy Hữu Toàn
Dự án Nhà máy Phú Hanh
Nhà máy Tôn Phương Nam
Dự án Nhà máy Js plastic
Khu Nhà Xưởng Cho Thuê KIZUNA 1
Tăng cứng Hardener nền bê tông
Tăng cứng Hardener rắc khô bê tông
Tăng cứng Hardener dạng lỏng bê tông
CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CÔNG TY TNHH HUHTAMAKI VIỆT NAM