Sơn Lót Epoxy Gốc Nước Primeseal WB50

Sơn Lót Epoxy Gốc Nước Primeseal WB50

1. Khái quát sơn lót epoxy gốc nước WB50.

Primeseal WB50 là sơn lót hai thành phần gốc epoxy phân tán trong nước. Primeseal WB50 có thể được dùng làm lớp lót cho các loại sơn phủ gốc nước hoặc làm lớp chống bụi bề mặt.

2. Ứng dụng  sơn lót epoxy gốc nước Keraseal WB50.

WB20 làm lớp lót cho hệ thống sơn phủ gốc nước.
Chống phát sinh bụi cho nền bê tông cũ và mới.
Tạo lớp màng làm sạch bề mặt bê tông.
Cải thiện độ bền cho bề mặt sàn bê tông.

3. Tính năng sơn lót epoxy epoxy Keraseal WB50.

Độ nhớt thấp.
Có thể thi công trên bề mặt ẩm hoặc bề mặt bê tông còn ít tuổi.
Thẩm thấu đều trên bề mặt bê tông và tạo kết dính tốt.
Thẩm thấu tốt và cho bề mặt bóng mịn khi được làm lớp lót chống bụi.

 

Từ khóa:

Sơn Lót Epoxy Gốc Nước, Sơn Epoxy Primeseal WB50, Sơn Epoxy