Sơn Epoxy Chống Tĩnh Điện Keracote ESP300

Sơn Epoxy Chống Tĩnh Điện Keracote ESP300

1. Mô tả sơn epoxy chống tĩnh điện Keracote ESP300

Keracote ESP300 là hệ thống sơn epoxy tự cân bằng kiểm soát chống tĩnh điện , với mặt sàn tiêu chuẩn Conductive hoặc Dissipative cho bê tông chịu tải trọng từ nặng đến trung bình.

2. Ứng dụng

Nhà máy lắp ráp, sản xuất linh kiện điện tử.
Nhà máy sản xuất vật liệu nổ.
Khu bảo dưỡng, lắp ráp máy bay.
Nhà máy cơ khí chính xác.
Phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất bán dẫn.

3. Tính năng

Đáp ứng tiêu chuẩn EOS/ESD và NFPA 99A Guidelines.
Duy trì tính dẫn điện xuyên suốt trong cả chiều dày của hệ thống.
Chịu lực, chống mài mòn tốt.
Kháng hóa chất phổ thông, bề mặt nhẵn bóng.
Màu sắc đa dạng, nhiều lựa chọn.

4. Tính dẫn điện

Keracote ESP300 có thể được sử dụng để đáp ứng các tiêu chuẩn EOS/ESD cũng như các yêu cầu kiểm soát sự phát tia lửa của vật liệu nổ và dễ cháy.

Keracote ESP300 có khả năng kiểm soát độ điện kháng trên bề mặt trong phạm vi triệt tiêu và dẫn điện tích, phù hợp với giá trị được xác định trong phương pháp thử nghiệm EOS/ESD thuộc tiêu chuẩn ESD STM S7.1-2005.

Lưu ý: Hệ thống phải được tiếp địa đúng để đảm bảo cho hệ thống kiểm soát chống tĩnh điện ổn định.
Để đảm bảo tính năng sử dụng phù hợp trên bề mặt sàn, người hoạt động trên bề mặt hay hay trong khu vực sàn sàn chống tĩnh điện nên được trang bị bảo hộ lao động đạt tiêu chuẩn ESD.

Giá trị kháng điện: Hệ thống Conductive 10^4 – 10^6 Ω. Hệ thống Dissipative 10^6 – 10^9 Ω.

Đóng gói: 21,95 kg/bộ thành phần A 16,85 kg. Thành phần B 5,1 kg.

Từ khóa:

Sơn Epoxy Chống Tĩnh Điện, Sơn Epoxy Keracote ESP300, Keracote ESP300