Dự án nhà máy Hữu Toàn

Dự án Nhà máy Hữu Toàn

Hạng mục: Epoxy coating

Thuộc Kcn Bắc Chu Lai – Quảng nam

Diện tích: 7,850 m2

Dự án nhà máy Hữu Toàn

Từ khóa tìm kiếm:

son nen nha xuong gia re, son san nha may Hữu Toàn